گل باخ: برنامه ها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی

گل های باخ در اصطلاح گل درمانی باخ ، یک روش درمانی جایگزین استفاده می شود. هدف آنها این است که بر وضعیت های روانی فرد تأثیر تنظیم کننده داشته باشد ، که می تواند علائم جسمی را نیز بهبود بخشد. وقوع و پرورش گل باخ گل باخ به نام توسعه دهنده آنها ، دکتر انگلیسی ادوارد باخ نامگذاری شده است. باخ زندگی کرد… گل باخ: برنامه ها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی