آستروسیتوما (گلیوبلاستوما): علل ، علائم و درمان

تومورهای مغزی بسیار نادر هستند و تنها حدود 2 درصد از موارد جدید سرطان بر مغز تأثیر می گذارد. با این حال، هنگامی که تومور مغزی تشخیص داده می شود، در حدود یک چهارم موارد به اصطلاح آستروسیتوم است. این امر باعث می شود که آستروسیتوم ها در میان شایع ترین سرطان های مغز قرار گیرند. درجه شدت آنها و همچنین… آستروسیتوما (گلیوبلاستوما): علل ، علائم و درمان