شل شدن مشارکتی: علل ، علائم و درمان

شل شدن همراه ، مرحله رویای REM را در افراد سالم مشخص می کند. الگوهای فکری سیستماتیک در حین شل شدن انجمنی معلق می شوند و نواحی مغزی به طور غیر سیستمیک با یکدیگر تعامل عاطفی دارند. شل شدن همراه به عنوان یک علامت بیماری ، اختلالات هذیانی مانند اسکیزوفرنی را مشخص می کند. شل شدن انجمنی چیست؟ روانشناسی و روانکاوی فرض می کنند که مردم ساده ترین عناصر را به شکل حسی پیوند می دهند ... شل شدن مشارکتی: علل ، علائم و درمان