لیکن واقعی ریه: برنامه ها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی

Laboria pulmonaria نام گیاه شناسی گلسنگ واقعی ریه است. Sticta pulmonaria نام لاتین خزه ریه است ، اما بیشتر به عنوان گلسنگ ریه شناخته می شود. وقوع و پرورش گلسنگ واقعی ریه. گلسنگ واقعی ریه (Lobaria pulmonaria) به شکل گلسنگ ترجیحاً روی درختان بلوط ، راش و افرا رشد می کند. … لیکن واقعی ریه: برنامه ها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی

آروم: برنامه ها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی

در گذشته ، آروم گیاهی از جادوگران و جادوگران محسوب می شد و عمدتا به عنوان اکسیر جادویی و گیاه دارویی مورد استفاده قرار می گرفت. با این حال ، از آنجا که این گیاه حتی با تماس مستقیم با پوست می تواند باعث سوختگی شدید شود ، این گیاه حتی در آن زمان به دلیل خطر بسیار زیاد مسمومیت در قدرت کم مورد استفاده قرار گرفت. گیاه، … آروم: برنامه ها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی