سندرم شریان مزانتریک برتر: علل ، علائم و درمان

سندرم شریان مزانتر فوقانی یک سندرم فشاری است که منجر به درد در قسمت فوقانی شکم ، مشکل در غذا خوردن و تهوع و حتی استفراغ می شود. بیماران اغلب از سوء تغذیه رنج می برند ، که اغلب توسط اطرافیان با اثرات یک اختلال خوردن اشتباه گرفته می شود. درمان در درجه اول تهاجمی است و شامل رفع فشار برای بازگرداندن مصرف طبیعی غذا است. چی … سندرم شریان مزانتریک برتر: علل ، علائم و درمان