شریان کاروتید خارجی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

به عنوان شریان کاروتید خارجی ، شریان کاروتید خارجی خون را به غده تیروئید ، حنجره ، حلق ، استخوان های جمجمه ، دور سخت و بافت های نرم سر تأمین می کند. دیواره آن از سه لایه تشکیل شده است و از طریق فعالیت ماهیچه های حلقه به حفظ فشار عروقی کمک می کند. شریان کاروتید خارجی چیست؟ خارجی… شریان کاروتید خارجی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها