هیدروکلریدها: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن

هیدروکلریدها نمک هایی هستند که از بازهای آلی تشکیل شده و با اسید کلریدریک واکنش می دهند. بنابراین ، هیدروکلریدها نیز به آمین های ماهیت اولیه ، ثانویه و سوم تعلق دارند. یک ویژگی معمولی هیدروکلریدها این است که آنها واکنش خنثی سازی با اسید کلریدریک را تجربه می کنند. هیدروکلریدها به دلیل خواص شیمیایی خود یک افزودنی محبوب در داروهای متعدد را تشکیل می دهند. چه هستند… هیدروکلریدها: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن

آرسفنامین: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن

آرسفنامین یک ترکیب ارسنیک آلی است که با نام تجاری سالوارسان به بازار عرضه می‌شود. این دارو برای درمان بیماری عفونی سیفلیس استفاده شد. معمولاً به صورت داخل وریدی یا عضلانی تجویز می شد. این ماده اغلب باعث عوارض جانبی شدید می شد. آرسفنامین چیست؟ این دارو برای درمان بیماری عفونی سیفلیس استفاده شد. آرسفنامین، همچنین به عنوان… آرسفنامین: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن