آرهالوفنات: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن

هنگامی که توسعه بالینی کامل شد و ترکیب آرهالوفنات دارای مجوزهای لازم است ، در درمان دیابت نوع 2 مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعات حیوانی ، نشان داده شده است که نه تنها سطح گلوکز خون بلکه سطح تری گلیسیرید را در جریان خون نیز کاهش می دهد. با این حال ، این مکانیسم هنوز تا حد زیادی ناشناخته است. چیست … آرهالوفنات: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن