کوبالامین: عملکرد و بیماری ها

کوبالامین ها ترکیبات شیمیایی مربوط به گروه ویتامین B12 را نشان می دهند. آنها در همه موجودات زنده یافت می شوند. سنتز آنها فقط توسط باکتری ها انجام می شود. کوبالامین ها چیست؟ کوبالامین ها گروهی از ترکیبات شیمیایی با همان ساختار اساسی هستند که به مجموعه ویتامین B12 تعلق دارند. آنها یک ترکیب پیچیده با کبالت به عنوان مرکز… کوبالامین: عملکرد و بیماری ها

Aquacobalamin: عملکرد و بیماری ها

آکواکوبالامین یکی از ویتامین های B12 است. به این ترتیب ، در سنتز اسیدهای آمینه شرکت می کند. کمبود آکواکوبالامین و دیگر کوبالامین ها می تواند منجر به اختلالات شدید شود که ممکن است شامل آسیب های عصبی برگشت ناپذیر شود. آکواکوبالامین چیست؟ آکواکوبالامین یا آکوکوبالامین متعلق به گروه ویتامین B12 است که در زیست شناسی به عنوان کوبالامین نیز شناخته می شوند. … Aquacobalamin: عملکرد و بیماری ها