قوس آئورت: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

قوس آئورت عملاً یک آرنج 180 درجه ای از آئورت بدن است که آئورت صعودی تقریباً عمودی به سمت بالا را به آئورت نزولی تقریباً عمودی به سمت پایین منتقل می کند. قوس آئورت درست خارج از پریکارد و بالای منشاء آئورت صعودی قرار دارد که از بطن چپ منشا می گیرد. سه شریان یا تنه شریانی از… قوس آئورت: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

سندرم قوس آئورت: علل ، علائم و درمان

سندرم قوس آئورت تنگی یک یا چند شریان قوس آئورت است. علل عبارتند از ناهنجاری های مادرزادی رگ های خونی، بیماری های خود ایمنی و بیماری های عروقی مانند تصلب شرایین. درمان بستگی به علت دارد و معمولاً شامل جراحی عروقی است. سندرم قوس آئورت چیست؟ در سندرم قوس آئورت، یک یا چند شریان منشعب… سندرم قوس آئورت: علل ، علائم و درمان