کپسول های کرنبری

استفاده از کرن بری در پزشکی به زغال اخته در زبان آلمانی کرن بری نیز گفته می شود. کرن بری چندین قرن است که در پزشکی استفاده می شود. از آنجایی که توت یا گیاه آن فقط در آمریکا یافت می شود، این برای مدت طولانی محدود به ساکنان بومی بود. در سال های اخیر، کرن بری محبوبیت بیشتری پیدا کرده است… کپسول های کرنبری

اثر جانبی | کپسول های کرنبری

عوارض جانبی به طور کلی، زغال اخته به دلیل منشاء طبیعی خود سالم است و به خوبی قابل تحمل است، به همین دلیل است که عوارض جانبی کمی دارد. عوارض جانبی نیز بسیار نادر رخ می دهد. بیشتر آنها به دلیل مصرف زیاد ایجاد می شوند، به همین دلیل است که پرهیز کوتاه مدت به تنهایی معمولاً نویدبخش بهبود است. آنتوسیانیدین ها مواد تلخی هستند که برخی… اثر جانبی | کپسول های کرنبری

قیمت | کپسول های کرنبری

قیمت قیمت محصولات زغال اخته متفاوت است، گاهی اوقات بسیار گسترده است. قیمت این محصولات از جمله به نحوه فرآوری کرن بری یا نحوه و مقدار و دوز موجود بستگی دارد. ارزان ترین محصولات مانند خود توت فرآوری نشده را می توان در مقادیر کمتر از … قیمت | کپسول های کرنبری