گوش انسان

مترادف گوش ها ، گوش درد پزشکی: auris مقدمه شنوایی گوش سیستم از دو قسمت (محیطی و مرکزی) تشکیل شده است. قسمت جانبی شامل پینا با مجرای گوش خارجی ، گوش میانی و داخلی (هزارتو) و هشتمین عصب جمجمه ای (عصب دهلیزی گوش) است که تمام اطلاعات را از گوش به مغز منتقل می کند. بخش مرکزی شامل… گوش انسان

گوش میانی | گوش انسان

گوش میانی گوش میانی (Auris media؛ Otos media؛ انگلیسی. گوش میانی) متعلق به گوش میانی است: پرده گوش (tympanum) یک مانع شبیه غشاء بین مجرای شنوایی خارجی و حفره تمپان است. با ضخامت 0.1 میلی متر ، بسیار نازک ، بیضی شکل و دارای قطر حدود 8 میلی متر است. روی… گوش میانی | گوش انسان

گوش داخلی | گوش انسان

گوش داخلی در گوش داخلی (auris interna ؛ هزارتو ؛ گوش داخلی) حلزون حلزون گوش است که در آن صدا به تکانه های عصبی تبدیل می شود. درست در کنار آن اندام تعادل (اندام دهلیزی) قرار دارد. برخلاف گوش میانی ، گوش داخلی مملو از مایعات است که به اصطلاح پری و اندولنف نامیده می شود. هر دو مایعات متفاوت هستند… گوش داخلی | گوش انسان