فیپرونیل

محصولات Fipronil در بسیاری از کشورها به صورت محلول قطره ای (نقطه ای) و اسپری برای سگ و گربه (به عنوان مثال ، Frontline ، Eliminall) به صورت تجاری موجود است. این دارو به عنوان داروی دامپزشکی موجود است و از سال 1995 تأیید شده است. فیپرونیل همچنین در ترکیبات آماده سازی همراه با هورمون نوجوانان آنالوگ S-methoprene گنجانده شده است که مانع توسعه می شود ... فیپرونیل

علل و رفع کک ومک

علائم در انسان ، نیش کک اغلب در قسمت پایینی ساق پا در محل گزش نامنظم ظاهر می شود که باعث خارش شدید می شود. نیش های تک کک به ندرت مشاهده می شود. در افراد غیر حساس ، نیش ها به صورت خونریزی های کوچک و نقطه ای ظاهر می شوند. پس از ایجاد حساسیت ، گلوچه تشکیل می شود. در نتیجه واکنش دیررس ، پاپول قرمز و بسیار خارش دار ایجاد می شود که… علل و رفع کک ومک