دیکلوفناک و الکل - آیا سازگار است؟

مقدمه درد می تواند آزاردهنده و طولانی مدت باشد. تسکین اغلب توسط مسکن هایی که مکانیسم های مختلف عمل و کاربرد را هدف قرار می دهند، وعده داده می شود. یکی از این داروهای به اصطلاح ضد درد (مسکن) داروی دیکلوفناک است. دیکلوفناک به عنوان یک مسکن غیر مخدر طبقه بندی می شود و برای دردهای خفیف تا متوسط ​​استفاده می شود. یکی دیگر از موارد کاربرد دیکلوفناک التهاب است، … دیکلوفناک و الکل - آیا سازگار است؟

نحوه عملکرد | دیکلوفناک و الکل - آیا سازگار است؟

نحوه عمل اثر دیکلوفناک بر اساس مهار سیکلواکسیژنازهای COX-1 و COX-2 است که مسئول تنظیم التهاب هستند. آنها به عنوان آنزیم موادی مانند پروستاگلاندین را بیان می کنند. پروستاگلاندین یک هورمون بافتی است که مسئول درد، التهاب و لخته شدن خون است. با مهار غیرانتخابی سیکلواکسیژنازها، دیکلوفناک توسعه… نحوه عملکرد | دیکلوفناک و الکل - آیا سازگار است؟