غده فوق کلیوی

مترادف Glandula suprarenalis، Glandula adrenalis غدد فوق کلیوی غدد هورمونی مهم در بدن انسان هستند. هر فرد 2 غده فوق کلیوی دارد. غده فوق کلیوی مانند نوعی کلاه در بالای کلیه ها قرار دارد. طول آن حدود 4 سانتی متر و عرض آن 3 سانتی متر و وزن آن به طور متوسط ​​10 گرم است. اندام می تواند… غده فوق کلیوی

سندرم واترهاوس-فردریشسن | غده فوق کلیوی

سندرم واترهاوس-فریدریشسن سندرم واترهاوس-فریدریشسن نارسایی حاد غدد فوق کلیوی به دنبال عفونت شدید با مننگوکوک، هموفیلوس آنفولانزا یا پنوموکوک است. انعقاد مصرفی رخ می دهد: لخته شدن بیش از حد خون با تشکیل لخته، عوامل مورد نیاز برای انعقاد خون را مصرف می کند و منجر به خونریزی شدید، به ویژه در غده فوق کلیوی می شود. از آنجایی که غدد فوق کلیوی دیگر … سندرم واترهاوس-فردریشسن | غده فوق کلیوی