Cabergoline: اثرات ، موارد استفاده و خطرات

کابرگولین نام دارویی است که از آلکالوئیدهای ارگوت گرفته می شود. این دارو برای درمان بیماری پارکینسون و سایر شرایط استفاده می شود. کابرگولین چیست؟ کابرگولین نام دارویی است که از آلکالوئیدهای ارگوت گرفته می شود. این دارو برای درمان بیماری پارکینسون و سایر شرایط استفاده می شود. کابرگولین از مشتقات ارگولین است. … Cabergoline: اثرات ، موارد استفاده و خطرات