فلوسیتوزین

محصولات Flucytosine به صورت تجاری به عنوان محلول تزریق (Ancotil) در دسترس است. اگرچه این دارو به صورت خوراکی نیز در دسترس است ، در بسیاری از کشورها فقط داروهایی برای تزریق داخل وریدی در دسترس است. ساختار و خواص فلوسیتوزین (C4H4FN3O ، Mr = 129.1 g/mol) آنالوگ نوکلئوزیدی سیتوزین پایه پیریمیدین است. اثرات فلوسیتوزین (ATC D01AE21 ، ATC J02AX01) دارای خواص ضد قارچی (قارچی) است. … فلوسیتوزین