جراحی قفسه سینه

به عنوان مثال، جراحان قفسه سینه به موارد زیر رسیدگی می کنند:

  • بیماری های التهابی ریه ها و پلورا
  • تجمع چرک در داخل قفسه سینه (به عنوان مثال در اثر ذات الریه یا آبسه ریه ایجاد می شود)
  • پنوموتوراکس (هوا در حفره پلور = فضای شکافی بین ریه و پلور)
  • ناهنجاری های مادرزادی قفسه سینه (مثلا قفسه سینه قیفی)
  • تومورهای بدخیم در حفره قفسه سینه (مانند سرطان ریه، متاستازهای ریه)

مانند تمام رشته های جراحی، درمان در جراحی قفسه سینه همیشه شامل مداخله جراحی به تنهایی نیست. درمان‌های غیرجراحی (محافظه‌کارانه) نیز در مواقع ضروری استفاده می‌شوند، مانند تجویز آنتی‌بیوتیک برای پنومونی یا پرتودرمانی برای سرطان ریه.