سندرم ستون فقرات قفسه سینه: معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

 • معاینه عمومی عمومی - شامل فشار خون ، نبض ، وزن بدن ، قد ؛ علاوه بر این:
 • بازرسی (مشاهده).
  • پوست (طبیعی: دست نخورده ؛ سایش /زخم، قرمزی ، هماتوم (کوفتگی) ، زخم) و غشاهای مخاطی.
  • راه رفتن (مایع ، لنگیدن).
  • وضعیت بدن یا مفصل (حالت ایستاده ، خمیده ، ملایم ؛ عدم تقارن؟ (انحراف لگن (= اختلاف طول پا <2 سانتی متر) ، اسکولیوز) ؛ افزایش یا کاهش کیفوز توراسیک؟ ، لوردوز کمر؟)
  • بدشکلی (بدشکلی ، انقباض ، کوتاه شدن).
  • آتروفی عضلات (مقایسه جانبی! ، در صورت لزوم اندازه گیری محیط).
 • لمس (لمس) بدن مهره ها ، تاندون ها ، رباط ها ؛ عضله سازی (تن ، حساسیت ، انقباض عضلات مغزی) تورم بافت نرم ؛ حساسیت (محلی سازی!) ؛ تحرک محدود (محدودیت های حرکت نخاعی) ؛ "نشانه های ضربه زدن" (آزمایش دردناک بودن فرآیندهای چرخشی ، فرآیندهای عرضی و مفاصل کراس ترانس عرضی (مفاصل مهره-دنده) و عضلات پشت). مفاصل غیر صحیح (مفصل ساکروایلیاک) (درد تحت فشار و ضربه زدن ؛ درد فشاری ، قدامی ، جانبی یا ساژیتال) ؛ بیش از حد یا تحرک؟
 • غربالگری سرطان
 • معاینه عصبی - از جمله آزمایش واکنش و تعیین عضله استحکام.
 • معاینه ارتوپدی
 • بررسی سلامت