تفکر: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

تفکر به فرآیندهای مغز که رهبری به دانش ، که از آن اقدامات مختلفی ناشی می شود. تفکر برای حل مسئله استفاده می شود و از ایده ها ، خاطرات و نتیجه گیری های منطقی تشکیل شده است.

تفکر چیست؟

تفکر به فرآیندهای مغز که رهبری به شناخت ها ، که اقدامات متنوع از آنها ناشی می شود. اندیشه انسان یک زمینه تحقیقاتی آرزو در روانشناسی ، فلسفه ، زیست شناسی و کالبدشناسی است. هزاران سال است که انسان به فکر و چگونگی عملکرد آن می اندیشد. در این زمینه، حافظه آموزش، یادگیری و فراموش کردن نقش اصلی را بازی می کنند. چه اتفاقی می افتد در مغز در طول تفکر هنوز تا آخرین جزئیات تحقیق نشده است. فرایندهای تفکر بیش از حد پیچیده هستند که به دسته های ثابت تقسیم شوند. گرچه تفکر اغلب منطقی است ، اما با شهود نیز هدایت می شود. روند تفکر کاملاً ذهنی است و برای دیگران قابل مشاهده نیست. تفکر خاطرات را بیدار می کند و می تواند احساسات شدیدی ایجاد کند. تفکر منجر به کسب دانش می شود و به حل مشکلات در موقعیت های مختلف کمک می کند. شغل داخلی توسط مغز کنترل می شود و نتیجه تعامل میلیون ها سلول عصبی است که با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. فرآیندهای شیمیایی و الکتریکی در فرایند تفکر فعال می شوند. یادگیری و تجارب می توانند اتصال نورون های مورد نیاز برای فرایند تفکر را تقویت کنند و رهبری به یک شاخه بیشتر قوی از کل شبکه عصبی.

کارکرد و وظیفه

برخی می توانند در بلند مدت یا کوتاه مدت فکر کنند ، برخی به طور سیستماتیک فکر می کنند ، برخی دیگر در جهت های کاملاً جدید. مغز یک موضوع همه کاره و بسیار جذاب تحقیقاتی است. مفهوم تفکر شامل می شود حافظه، زبان ، انگیزه و هوش. در طول زندگی ، مغز تغییر می کند. طی دهه های گذشته دانشمندان توانسته اند دانش بی نظیری در مورد نحوه کار مغز انسان جمع کنند. این امر آنها را قادر به ایجاد هوش مصنوعی کرده است. اما حتی ربات ها نیز در هیچ کجای ظرفیت مغز انسان قرار ندارند. هوش چیزی است که انسان وقتی نمی داند چه کاری انجام دهد ، از آن استفاده می کند. هوش از مناطقی مانند هوش اجتماعی ، ریاضی و عاطفی تشکیل شده است. هوش را نمی توان به وضوح تعریف کرد ، اما همه می دانند چه چیزی آن را تشکیل می دهد. مغز بزرگتر لزوماً به معنای باهوش بودن فرد نیست. این امر به چگونگی ارتباط مناطق جداگانه مغز بستگی دارد. هنگام تفکر ، عناصر سازنده شناختی فعال می شوند. این بلوک های ساختمانی تا حدی به ارث می رسند ، اما می توانند از طریق آنها بهینه شوند یادگیری. بدون ما حافظه ما کاملا درمانده خواهیم شد در طی فرایند یادگیری ، مغز بلوک های شناختی جدیدی را دریافت می کند که می تواند علاوه بر این اصلاح شود. یادگیری اساس مادام العمر وجود انسان است. توسعه و اصلاح ماژول ها منجر به این واقعیت شد که بشر به عنوان یک گونه بسیار موفق است. با این وجود ، روند تفکر منحصراً منطقی نیست. تفکر تحت تأثیر بسیاری از عوامل دیگر قرار دارد. یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار ، هوش فردی است. این ، به نوبه خود ، توسط تعداد سلولهای عصبی موجود در مغز تعریف نمی شود ، بلکه توسط تنوع و نحوه اتصال تک تک سلولهای عصبی تعریف می شود. هوش را می توان با اشکال خاصی از تفکر آموزش داد و غالباً از روی احساس خود به خودی موقعیتی که در آن برداشت های حسی خاص درک می شود ، شکل می گیرد. مغز انسان همچنین می تواند انتزاعی فکر کند. حافظه اطلاعات مهم را از اطلاعات غیر مهم متمایز می کند ، آنها را در مکان های مختلف مغز ذخیره می کند و هر زمان که به آن نیاز پیدا کنیم آن را به یاد می آورد. توانایی مغز در یادگیری یا ذخیره اطلاعات به دلیل کاهش می یابد فشار. ورزش بدنی همچنین بر روی مغز تأثیر می گذارد و از مکاتبات مناطق مختلف مغز پشتیبانی می کند.

بیماری ها و بیماری ها

عملکرد مغز می تواند تحت تأثیر تصادفات ، تومورها و بیماری های التهابی عضو قرار گیرد. اغلب اوقات ، ناهنجاری ها در واکنش فرد بیمار ظاهر می شوند. به عنوان مثال ، او بی نظیر صحبت می کند یا اختلالات حرکتی را نشان می دهد. اگر مغز به شدت آسیب دیده باشد ، فرد به سختی قادر به زندگی است و گاهی اوقات توسط او زنده می ماند تنفس مصنوعی. ضربه یک نمونه معمول از آسیب مغزی ناشی از بیماری است. بسته به شدت ، تعداد مختلفی از سلولهای مغزی اغلب به طور غیرقابل برگشت از بین می روند. در اختلالات روانی فقط اختلال در کارکرد بلوک های ساختمانی و ماژول های مختلف وجود دارد که اغلب می توانند ترمیم شوند. تفکر ما می تواند بر روان و همچنین سلول ها و اندام ها تأثیر بگذارد و در نتیجه باعث پیشرفت برخی از بیماری ها شود. بیهوده نیست که پزشکان و درمانگران از قدرت فکر می گویند ، که بسیار زیاد است اما نمی تواند همه بیماری ها را درمان کند. بدون شک ، فکر نقش اساسی در نحوه زندگی ما دارد. این به این دلیل است که به محض اینکه مغز یک دستور الکتریکی تولید می کند ، یک فکر ، یک واکنش شیمیایی نیز شروع می شود. این ماده شیمیایی در قسمت مرکزی عمل می کند سیستم عصبی و آمادگی جسمانی برای عمل را در آنجا ایجاد می کند. اختلال عملکرد ماژول های منفرد به روش های مختلفی خود را نشان می دهد. افرادی هستند که از هوش و توانایی های شناختی بالایی برخوردار هستند ، اما فاقد مهارت تعامل اجتماعی هستند. در مورد روان رنجوری یا اختلال وسواس فکری، برخی از ماژول ها بیش از حد تحریک می شوند ، و در مورد سایر محدودیت های ذهنی ، مناطق خاصی کاملاً آزاردهنده هستند. در این زمینه ، ضمیر ناخودآگاه نقش بسزایی دارد و امروزه نیز برای درمان اختلالات روانی مورد استفاده قرار می گیرد. آموزش مغز می تواند فرایندهای تفکر ، عملکرد حافظه ، سرعت تفکر و همچنین را بهبود بخشد غلظت. تفکر منطقی را نیز می توان آموزش داد. آموزش در برابر زوال روانی محافظت می کند و می تواند خطر ابتلا به آن را به حداقل برساند جنون.