درمان | میوز فانیکولار

درمان

میوز فانیکولار با تزریق یا تزریق ویتامین B12 درمان می شود. این جایگزینی ممکن است سالها لازم باشد تا زمانی که علت واقعی کاهش میزان ویتامین B12 در بدن از بین برود.

پیش بینی

پیش آگهی برای میلوزیس قارچی بسیار خوب است و در صورت ایجاد تصویر بالینی یا تحریک ، درمان کامل امکان پذیر است کمبود ویتامین B12 به موقع شناخته می شود اگر میلوزیس قارچی ظرف سه ماه تشخیص داده می شود و بلافاصله با ویتامین B12 درمان می شود خون سلول ها در مدت زمان بسیار کمی عادی می شوند. انسفالوپاتی ، یعنی آسیب واقعی به مغز، پس از چند هفته بهبود می یابد. علائم و نارسایی های عصبی هنوز هم می توانند برای چندین ماه رخ دهند. اگر میلوزیس فونیکولار بعداً شناسایی و درمان شود ، ممکن است قسمتهایی از انسفالوپاتی و / یا علائم عصبی باقی مانده و تا پایان عمر بیمار وجود داشته باشد.