کزاز: درمان

روش های درمانی غیر جراحی متداول

 • درمان مراقبت های ویژه:
  • تهویه
  • تزریق درمانی
  • هپار حکومت - دارو برای لاغری خون.
  • داروی مداوم درمان با استفاده از پمپ های سرنگ (به عنوان مثال ، کاتلولامین ها).
  • دیالیز ، هموفیلتراسیون
  • تغذیه قبل از ازدواج (با دور زدن دستگاه گوارش انجام می شود).
  • دفیبریلات
  • ECMO (اکسیژن رسانی غشای خارج از بدن)

فیزیوتراپی (از جمله فیزیوتراپی)

 • پیشگیری از انقباض - برای جلوگیری از کوتاه شدن دائمی عضلات منجر به محدودیت شدید تحرک.