کزاز: تاریخچه پزشکی

تاریخچه پزشکی (سابقه بیماری) یک م importantلفه مهم در تشخیص است قاعدگی (قفل).

سابقه خانوادگی

تاریخ اجتماعی

آنامز فعلی / آنامز سیستمیک (شکایات بدنی و روانی).

 • به چه علائمی توجه کرده اید؟
  • اسپاسم عضلانی دردناک و مداوم ، که معمولاً از مفصل گیجگاهی فکی شروع می شود (قفل) *
  • انقباض عضلات *
  • سفتی عضله - محدود به یک ناحیه یا از ناحیه شانه گسترش می یابد *.
  • تشدید گرفتگی عضلات تحت تأثیر محرک های خارجی *.
 • چه شکایات دیگری دارید؟

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای

self anamnesis شامل. anamnesis دارو

 • بیماری های قبلی (عفونت ها ، جراحات)
 • عملیات
 • وضعیت واکسیناسیون
 • آلرژی
 • تاریخچه دارو

* اگر به این سوال با "بله" پاسخ داده شده باشد ، مراجعه فوری به پزشک لازم است! (اطلاعات بدون ضمانت)