کزاز: عوارض

موارد زیر عمده بیماری ها یا عوارضی است که ممکن است توسط کزاز (قفل قفل) ایجاد شود:

سیستم تنفسی (J00-J99)

  • ذات الریه (ذات الریه)

بیماری های غدد درون ریز ، تغذیه ای و متابولیکی (E00-E90).

  • افزایش سطح کاتکول آمین با خون.

پوست و زیر جلدی (L00-L99)

  • دکوبیتوس (سنگفرش)

سیستم قلب و عروق (I00-I99)

دهان، مری (لوله غذا) ، معده و روده ها (K00-K67 ؛ K90-K93).

  • ایلئوس (انسداد روده)

سیستم اسکلتی - عضلانی و بافت همبند (M00-M99).

  • اشک عضله
  • رابدومیولیز - انحلال عضلات

علائم و یافته های غیرعادی و بالینی و آزمایشگاهی ، طبقه بندی نشده در جای دیگر (R00-R99).

  • تنگی نفس (تنگی نفس)
  • دیسفاژی (مشکل در بلع)

آسیب ها ، مسمومیت ها و برخی دیگر از عواقب دلایل خارجی (S00-T98).

  • شکستگی (شکستگی استخوان)