ورم مخاط دهان در دوران بارداری | ورم مخاط دهان

تورم مخاط دهان در دوران بارداری

در زنان باردار ، تغییرات هورمونی قوی در دوره اولیه رخ می دهد. اینها منجر به شل شدن دهان می شود مخاط و تورم سریعتر لثه. اینها شرایط خوبی برای برخی است باکتری.

دندانی پلاک سریعتر تشکیل می شود و التهاب به سرعت گسترش می یابد. بهداشت دهان بنابراین ، به ویژه در طی بارداری. از دندان ها باید سه بار در روز یا بهتر از آنها مراقبت شود. برای محافظت بیشتر از مجاور بهتر است از مسواک نرم استفاده کنید لثه.