تورم ناشی از نیش حشرات: چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد!

نیش حشرات: تورم به عنوان یک علامت معمولی

یکی از شایع ترین علائم تورم پس از نیش حشره است: بافت محل گزش و در مجاورت آن به میزان کم یا زیاد متورم می شود.

نیش حشرات: تورم بعد از نیش پشه

تورم نیش مگس اسب شبیه تورم بعد از نیش پشه است.

نیش حشرات: تورم پس از نیش زنبور یا زنبور.

تورم نیش زنبور و زنبور با این واقعیت مشخص می شود که پس از نیش خیلی سریع ایجاد می شود. همچنین با قرمزی در مرکز تورم مشخص می شود. این بیماری توسط مواد موجود در زهر زنبور، زنبور، هورنت یا بامبل ایجاد می شود.

این امر در مورد آلرژی به سم حشرات و نیش حشرات در دهان یا گلو نیز صدق می کند: تورم غشاهای مخاطی در گلو و حلق می تواند باعث مشکلات تنفسی و در بدترین حالت منجر به خفگی شود! فورا با پزشک اورژانس تماس بگیرید!