اختلال بلع (دیسفاژی): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر دیسفاژی (دیسفاژی) ایجاد شود:

سیستم تنفسی (J00-J99)

  • تنفس ذات الریه - ذات الریه در اثر ورود ، به عنوان مثال ، مواد غذایی در طی الهام به سیستم نایاستنشاق).
  • عفونت های برونکوپلویوم / پنومونی (ذات الریه).

بیماری های غدد درون ریز ، تغذیه ای و متابولیکی (E00-E90).

روان - سیستم عصبی (F00-F99؛ G00-G99)

  • استرس ذهنی ("عذاب روزانه")
  • خروج اجتماعی

علائم و یافته های غیرعادی و بالینی و آزمایشگاهی که در جای دیگری طبقه بندی نشده اند (R00-R99).

  • کاهش غیر طبیعی وزن
  • تب به علت نامعلوم

علل (خارجی) مرگ و میر (V01-Y84).

  • آسپیراسیون مواد خارجی (غذا ، مایعات ، استفراغ).

بیشتر

  • افزایش خطر مرگ و میر (مرگ و میر) در سنین بالاتر.