فلبیت سطحی (ترومبوفلبیت): پیشگیری

برای جلوگیری از ترومبوفلبیت (سطحی فلبیت) ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

 • مصرف مواد محرک
  • تنباکو (سیگار کشیدن)
 • چاقی (اضافه وزن)

دارو

 • درمان جایگزینی هورمون (HRT)
 • پیشگیری از بارداری خوراکی (قرص های ضد بارداری)

سایر عوامل خطر

 • بی تحرکی
 • بستری
 • بارداری و زایمان
 • ضربه (صدمات)
 • آسیب دیواره ورید
  • کاتتر داخل وریدی (ساکن) رگ کانولا)
  • تزریق وریدی داروهای تحریک کننده رگ مانند پتاسیم یا سیتواستاتیک (داروهایی که برای درمان نئوپلاسم های بدخیم استفاده می شود)
 • زوست n عملیات