آفتاب سوختگی (درماتیت سولاریس): معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

  • معاینه عمومی عمومی - شامل فشار خون ، نبض ، وزن بدن ، قد ؛ علاوه بر این:
    • بازرسی (مشاهده) پوست ، غشاهای مخاطی و صلبیه (قسمت سفید چشم) [اریتم (قرمزی گسترده پوست) ، ورم ، تاول زدن ؛ در صورت آفتاب سوختگی: کراتیت سولاریس (التهاب قرنیه مربوط به آفتاب) ، ملتحمه (التهاب ملتحمه)
  • غربالگری سرطان پوست

براکت های مربعی [] یافته های فیزیکی پاتولوژیک (پاتولوژیک) احتمالی را نشان می دهد.