خلاصه | وزوز گوش: در گوش می بارید

خلاصه

وزوز گوش یک علامت شایع است که با انواع اختلالات گوش و روان همراه است. صداهای موجود در گوش پیامدهای روانی گسترده ای دارد و می تواند کیفیت زندگی فرد مبتلا را به شدت مختل کند. با این اوصاف، وزوز گوش معمولاً خطری فوری برای آن نیست سلامت.

وزوز گوش به طور كلی رفتار می شود. بسته به علت ، شخصیت و روند بیماری ، درمان های مختلفی لازم است: از مشاوره فردی ، یادگیری تمدد اعصاب تکنیک های دارویی درمانی.