خلاصه | Spiral Dynamics

خلاصه

به طور کلی ، اصل دینامیک مارپیچ بنابراین نوعی درمان آرام را نشان می دهد که در آن می توان الگوهای حرکتی را دوباره یادآوری یا اصلاح کرد تا کمبودهای جسمی را جبران کرده و درک عمومی بدن خود را بهبود بخشد. با تمرکز بر اجرای صحیح حرکات ، آگاهی جدیدی از بدن منتقل می شود ، که به بسیاری از افراد آسیب دیده کمک می کند تا مشکلات جسمی را از بین ببرند.