خلاصه | تغییر شکل وضعیتی در کودکان - فیزیوتراپی

خلاصه

در مجموع ، فیزیوتراپی رکن اساسی در درمان موفقیت آمیز برای کودکان با وضعیت بد و مشکلات کمر است. با توجه به گزینه های درمانی متعدد ، درمان می تواند به صورت جداگانه با هر کودک سازگار شود و انعطاف پذیر شود ، بنابراین معمولاً می توان از مشکلات طولانی مدت جلوگیری کرد و کیفیت زندگی کودکان به طور قابل توجهی افزایش یابد.