خلاصه | فیزیوتراپی برای فشرده سازی ریشه عصب در ستون فقرات قفسه سینه

خلاصه

ریشه عصبی فشرده سازی معمولاً نتیجه تغییرات تحلیل برنده در اجسام مهره ای و دیسک های بین مهره ای است. علل آسیب زا در درجه اول نادر هستند ، اما در اثر فرآیندهای پیری قبلی ایجاد می شوند. دامنه علائم بسیار گسترده است ، از علائم خفیف مانند بی حسی انگشتان تا فلج اندام ها یا مشکلات گوارشی و بیاختیاری.

یک تجزیه و تحلیل دقیق و تشخیص های افتراقی بنابراین پیش نیاز یک درمان مناسب با است ریشه عصب فشرده سازی در هر صورت ، درمان زودرس می تواند از آسیب جدی ناشی از آن جلوگیری کند.