خلاصه | فیزیوتراپی برای ضعف عضلات قلب

خلاصه

به طور کلی ، فیزیوتراپی یکی از م ofلفه های مهم آن است قلب ضعف عضلانی. به خصوص برای بیماران مهم است که علی رغم بیماری ، سبک زندگی فعال داشته باشند. علاوه بر ورزش و ورزش منظم ، بیماران یاد می گیرند که با بیماری کنار بیایند و حدود بدن خود را بهتر ارزیابی کنند. این به بسیاری از بیماران کمک می کند تا بر زندگی روزمره خود تسلط داشته باشند و همچنین کیفیت زندگی و امید به زندگی آنها را با وجود این افزایش می دهد قلب ضعف عضلانی.