خلاصه | فیزیوتراپی برای کودکان مبتلا به تورم غدد لنفاوی

خلاصه

به طور کلی ، فیزیوتراپی برای لنف تورم گره در کودکان هنگامی که بحث از بین بردن مایعات اضافی بافت یا هنگامی که کودکان به درمان علت تورم غدد لنفاوی در نتیجه سایر بیماری ها نیاز دارند ، نقش مهمی ایفا می کند. فیزیوتراپیست همیشه برای ایجاد بهترین روش درمانی در کودکان ، بیماری زمینه ای و درمان مکمل را در انتخاب روش درمانی مناسب در نظر می گیرد.