خلاصه | فیزیوتراپی برای دیسپلازی مفصل ران در دوران کودکی

خلاصه

به طور کلی ، فیزیوتراپی برای کودکی دیسپلازی مفصل ران کاملاً در برنامه درمانی محافظه کارانه ادغام شده است. علیرغم این ، این زمینه را برای رشد دوستانه کودک ایجاد می کند دیسپلازی مفصل ران و به یادگیری الگوهای حرکتی صحیح ، آموزش مهارتهای حرکتی خوب و خنثی کردن آسیب بعدی یا وضعیت بد بدن که می تواند ناشی از دیسپلازی مفصل ران باشد ، کمک می کند. مهم است ، به ویژه برای کودکان ، همه طرف های درگیر در این درمان از نزدیک با هم کار کنند تا کودکان بتوانند آینده طبیعی و بدون محدودیت داشته باشند.