خلاصه | فیزیوتراپی برای درد شکم در دوران بارداری

خلاصه

درد شکم در طی بارداری شایع است و معمولاً بی ضرر است. در مورد انواع جدید باید توضیح داده شود درد، علائم همراه مانند استفراغ، خونریزی یا تب. باید از مصرف دارو اجتناب کرد و همیشه باید توسط پزشک مشخص شود.

تمدد اعصاب تکنیک، تنفس تکنیک ها یا کاربردهای حرارتی اغلب می توانند تسکین دهند درد شکم در طی بارداری. فیزیوتراپی کف لگن تمرینات و تمرینات تنفسی همچنین می تواند تأثیر مثبتی بر درد شکم در طی بارداری.تمرینات برای کف لگن یا برای شل کردن رباط های مادر نیز می تواند در خانه توسط زن باردار برای تسکین انجام شود درد. برای تهوع در دوران بارداری ، مصرف چند نوع کوچک به جای چند مورد بزرگ ، تمدد اعصاب or طب سوزنی می تواند کمک کند. برخی غذاها یا بوهای مسبب آن تهوع در دوران بارداری باید اجتناب شود.