خلاصه | فیزیوتراپی برای شکستگی اسکافوئید دست

خلاصه

اسکافوئید شکستگی دست شایعترین شکستگی ماهیچه مچ دست است. مشکل این است که بی حرکتی طولانی مدت اغلب برای افراد ضروری است شکستگی شفا دادن این می تواند منجر به محدودیت حرکت در مچ دست و چسبندگی و تغییرات ساختاری در بافت اطراف ، که در فیزیوتراپی جلوگیری و بهبود می یابد اسکافوئید شکستگی دست.

بی حرکتی را می توان با یک به دست آورد گچ گچ یا آتل. گچ استفاده از آن کمی پیچیده تر است ، در حالی که آتل ها خطر استفاده نادرست را دارند. یک عارضه شایع از اسکافوئید شکستگی is شبه آرتروز، یک روند بهبود ناکافی که در آن قطعات شکستگی متحرک باقی بمانند. جراحی ممکن است در مواردی نشان داده شود شبه آرتروز یا شکستگی ناپایدار. زمان بهبودی حدود 3 ماه است.