خلاصه | فیزیوتراپی برای کودک مبتلا به تورتیکولیس

خلاصه

تورتیکولیس کودک معمولاً ریشه عضلانی دارد. شایعترین عضله آسیب دیده عضله استرنوکلئیدوماستوئید است. کوتاه کردن و / یا بافت همبند بازسازی می تواند باعث از دست دادن تحرک و کودک شود سر ممکن است در موقعیت تورتیکولیس معمولی ثابت شود.

دلایل دیگری نیز برای تورتیکولی وجود دارد مانند بیماری های عصبی ، بیماری های تعادل، دستگاه شنوایی یا بینایی و همچنین تومورها می توانند مسئول تورتیکولی باشند. درمان بستگی به علت آن دارد. در فیزیوتراپی ، کشش، فعال سازی و همچنین موقعیت صحیح کودک نقش مهمی دارد. باید به والدین دستور داده شود که اقدامات مناسب را در خانه انجام دهند. تکنیک های استئوپاتیک نیز برای درمان تورتیکولی کودک مناسب است.