خلاصه | ورزش هایی با سندرم نوک کشکک که به شما کمک می کنند

خلاصه

پاتاره التهاب تاندون اغلب ورزشکاران جوان را تحت تأثیر قرار می دهد ، اما با اقدامات مناسب می توان در اکثر موارد محافظه کارانه آن را درمان کرد. جراحی فقط به ندرت لازم است. اگر علت این اضافه بار مشخص شود و با همکاری بیمار با بسیج درمان شود ، کشش, هماهنگی و سازگاری تمرینات ، آموزش بدون درد را می توان با موفقیت به دست آورد. به عنوان یک اقدام پیشگیرانه ، گرم شدن منظم و کشش و همچنین تمرینات متعادل سازی باید برای تمرین عضلات اطراف برای پشتیبانی انجام شود.