خلاصه | تغذیه درمانی

خلاصه

غذای انسان از مواد مغذی (پروتئین ، کربوهیدرات ها، چربی) ، به اصطلاح تأمین کننده انرژی. علاوه بر این ، بدن انسان به تأمین برخی از مواد فعال وابسته است (ویتامین ها، مواد معدنی ، عناصر کمیاب ، مواد زیست فعال) و آب برای سالم و کارآمد ماندن. این باید در درمان تغذیه ای مورد توجه قرار گیرد اضافه وزن افراد

با کاهش کالری سازگار با هدف کاهش وزن (کاهش وزن) ، که نباید خیلی زیاد باشد ، باید از تامین روزانه همه مواد فعال فوق العاده و آب اطمینان حاصل شود. متنوع رژیم غذایی، محاسبه شده بر اساس نیاز ، ضروری می شود.