خلاصه | ورزش هایی برای مفصل زانو

خلاصه

با توجه به امکانات مختلف آسیب در مفصل زانو، درمان زانو در فیزیوتراپی یک موضوع معمول است. تحرک ساده در مراحل اولیه می تواند حرکت را بهبود بخشد و تورم را کاهش دهد. تمرینات حمایتی و تقویتی سبک شروع تثبیت در زانو را تضمین می کند و در دوره بعدی افزایش می یابد التیام زخم با تمرینات تقویت کننده پیچیده تر ، همراه با تعادل و هماهنگی آموزش. اگر هنوز محدودیت های حرکتی وجود دارد ، باید فیزیوتراپی فشرده با تکنیک های کششی و کششی و اقدامات انفجاری برای عضلات انجام شود.