خلاصه | تمریناتی برای پارسی پروونئال

خلاصه

پارونئوس پارسیس یک سندرم فشار عصبی نسبتاً شایع است. مبتلایان از محدودیت در تحرک پا و الگوی راه رفتن رنج می برند. به جز در مورد پارگی کامل عصب ، پیش آگهی پارنیوس پارسیس خوب است. غالباً با فیزیوتراپی علائم را می توان به صورت محافظه کارانه درمان کرد الکتروتراپی و در صورت لزوم با آتل پرونئال.