خلاصه | ورزش هایی برای فتق مغبنی

خلاصه

An فتق مغبنی برآمدگی است صفاقی از طریق کیسه فتق در ناحیه کشاله ران. مردان بیشتر از زنان به این بیماری مبتلا می شوند. از آنجا که قسمتهایی از روده می تواند به داخل کیسه فتق بیرون بیاید ، که یک عارضه تهدید کننده زندگی است ، تقریباً همیشه جراحی توصیه می شود.

در این حالت کیسه فتق به عقب منتقل شده و محل خروج با یک شبکه پلاستیکی یا بخیه بسته می شود. پس از حدود 6 هفته پس از عمل ، فعالیت های ورزشی می توانند به صورت معمول انجام شوند. با این وجود ، هیچ بار سنگینی نباید 3-6 ماه پس از عمل برداشته شود.