خلاصه | تمریناتی برای آرتروز زانو موجود

خلاصه

به خصوص درد الگوی زانو آرتروز حرکت بسیاری از بیماران را محدود می کند. بنابراین ، نه تنها تمرکز بر روی ایجاد عضلات ، بلکه همچنین بهبود گردش خون در ناحیه زانو مهم است. ماساژ و بسیج می تواند درد و از تمرینات قدرتی در فیزیوتراپی پشتیبانی کنید.