خلاصه | تمرینات برای آرتروز آرنج

خلاصه

در صورت وجود آرنج آرتروز، با وجود ممنوعیت کشش ، که باعث تقویت عضلات ، ثبات بیشتر به آرنج و تحرک مفصل می شود ، می توان تمرینات خاصی را انجام داد و باید انجام شود. در عین حال ، تمرینات می توانند به تسکین بیماری کمک کنند درد و تأثیر مثبت بر روند آرتروز. بسته به شرایط فردی ، بیماری های قبلی ، پیشرفت بیماری آرتروز و قانون اساسی ، یک درمانگر مجرب ترسیم خواهد کرد برنامه آموزش همراه با بیمار ، که در ابتدا می تواند تحت نظارت انجام شود ، اما بعداً با ابتکار عمل بیمار نیز انجام می شود.

اگرچه تمرینات برای آرتروز آرنج نمی تواند خود بیماری را درمان کند ، آنها زندگی روزمره را برای بیمار بسیار آسان می کنند. آنها نه تنها اطمینان حاصل می کنند که مفصل تحرک و قدرت بیش از حد را از دست نمی دهد ، بلکه روند آرتروز پیشرونده را نیز کند می کند. مهم است که این تمرینات همیشه باید تحت نظارت افراد واجد شرایط انجام شود تا در هنگام اجرا از اشتباهات جلوگیری شود و بیماران احساس اطمینان از انجام آنها به تنهایی داشته باشند.