خلاصه | ورزش برای آسم

خلاصه

به طور خلاصه ، می توان گفت که تمرینات برای درمان آسم یک معقول و مفید است مکمل به درمان دارویی آنها به بیماران کمک می کنند تا بهتر با این بیماری کنار بیایند و بتوانند در صورت حمله حاد آسم مداخله کنند. از طریق تمرینات تنفسی که در درمان آموخته شده اند ، آنها تا حدی کنترل بدن خود را بدست می آورند