خلاصه | تمرینات برای ضایعه SLAP

خلاصه

به دلیل ضربه ناگهانی یا فشار مزمن ، لابروم گلنوئیداله می تواند آسیب دیده و بر روی عضلات شانه تأثیر بگذارد. بسته به میزان شدت ، می توان برای محافظت از عملکرد و شانه ، درمان محافظه کارانه با دارو و فیزیوتراپی را تجویز کرد. اگر شرط شدید است ، ممکن است جراحی نیز لازم باشد.