خلاصه | تمرینات ضد کشکک کشکک

خلاصه

از آنجا که دررفتگی کشکک اغلب تحت تأثیر عوامل آناتومیکی قرار دارد ، برای اصلاح عوامل خطر احتمالی مانند ابتدا لازم است که یک گزارش وضعیت دقیق ارائه دهید. عدم تعادل عضلانی or پا سوposاستفاده های محور از طریق آموزش هدفمند. مفصل زانو باید تحرک کامل خود را حفظ یا بازیابی کند ، که می تواند با استفاده از تمرینات حرکتی سبک حاصل شود. تمرینات تقویت کننده برای مدالیال ران عضلات اکستانسور و کشش تمرینات برای طرف جانبی بسیار مهم است.

به منظور تثبیت کشکک در تحمل کشویی آن ، عضلات نه تنها باید تقویت شوند بلکه باید توسط ورزش خاص خاص نیز تقویت شوند هماهنگی آموزش. این آموزش باید به طور مداوم و در طی چندین ماه انجام شود تا به نتایج مشهودی برسد. در صورت جابجایی مجدد یا آسیب های همراه استخوان ، غضروف یا رباط ها ، درمان جراحی نیز ممکن است نشان داده شود.