خلاصه | الکتروتراپی

خلاصه

الکتروتراپی شامل اشکال مختلف کاربرد فعلی درمانی برای درمان است درد و تجزیه عضلات. اشکال مختلف الکتروتراپی اثرات مختلفی بر روی بدن دارند ، می توانند به طور مستقیم یا از طریق آب به بدن وارد شوند و عمق نفوذ مختلفی دارند. بدین ترتیب، الکتروتراپی طیف وسیعی از فیزیوتراپی را پوشش می دهد و برای برخی از بیماری ها جز an لاینفک درمان است.

با این وجود ، روشهایی مانند درمان با فرکانس بالا وجود دارد ، که هنوز هم اثربخشی آنها مورد اختلاف است و پرداخت آنها تحت پوشش نیست سلامت بیمه از طرف دیگر ، اثر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) توسط مطالعات اثبات شده است و بنابراین به طور گسترده ای در درد درمان. به طور کلی ، با این حال ، هر نوع الکتروتراپی توسط بیماران متفاوت متفاوت و م effectiveثر تلقی می شود و به همین دلیل هر بیمار باید به طور جداگانه در مورد تأثیر هر روش تصمیم بگیرد.